Hiệu chuẩn

Máy đếm tiểu phân quang học hãng TSI – Hoa Kỳ

Hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân TSI

Áp dụng cho toàn bộ máy đếm tiểu phân quang học của hãng TSI- Mỹ

Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 21501-4: 2018

Chứng chỉ cấp phép của hãng TSI- Mỹ

Chứng chỉ đào tạo của hãng TSI – Mỹ

Thời gian hiệu chuẩn: 2 ngày.

Hiệu chuẩn máy phân cực kế Kruess – Đức

Hiệu chuẩn máy lấy mẫu vi sinh không khí

Địa điểm kiểm tra tại VP BMN  Hà Nội: Lô 32 Liền Kề 2 Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Chi tiết liên hệ: 04. 730 99 661

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *