BMN làm đại diện cho hãng TOPAS – Đức

Công ty BMN làm đại diện cho Công ty TOPAS – Đức cho các sản phẩm máy kiểm tra màng lọc cho thị trường Việt Nam, Lào, Cambodia và Thái Lan.

Các sản phẩm của Topas được sử dụng  cho  nghiên cứu cơ bản và các ứng dụng công nghiệp  và bao gồm gần như  toàn bộ phạm vi  tạo aerosol và đo hạt . Trong lĩnh vực của aerosol công nghệ và bộ lọc phát triển họ chứng tỏ bản thân trong việc sử dụng toàn cầu. Các hệ thống pha loãng, máy tạo khí dung và thiết bị đếm hạt của chúng tôi là những thành phần thiết yếu trong nhiều năm nay cho thiết bị phòng sạchtrong dược phẩm / độc học, lĩnh vực sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc, cho các phép đo môi trường và đo lường trong nhà.

topas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *