Hội thảo các bệnh tự miễn và ghép tế bào gốc

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế BMN vinh dự được là nhà tài trợ cho

Hội thảo các bệnh tự miễn và ghép tế bào gốc ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Hội thảo là nơi chia sẻ nghiên cứu mới, ứng dụng và thành tựu trong lĩnh vực chữa trị bệnh tự miễn  lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì hệ thống… và nhóm các bệnh tự miễn dịch đặc hiệu cơ quan như viêm tuyến giáp tự miễn, viêm gan tự miễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *