Chứng nhận đại lý bán hàng tập đoàn TSI- Hoa kỳ năm 2014

Với định hướng nâng cao chất lượng ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm và tiếp cận thị trường sản xuất điện tử và bán dẫn, ngày 1 tháng 2 năm 2014, Công ty Thiết Bị Khoa học và Y tế BMN đã trở thành đại lý bán hàng của hãng TSI – Hoa kỳ cho mãng sản phẩm đếm tiểu phân phòng sạch và giám sát tiểu phân phòng sạch.

 

Đây là bước khởi đầu cho Công ty BMN hoàn thiện dịch vụ tư vấn, hiệu chuẩn và sửa chữa cho tương lai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *