Giải pháp phát hiện nội độc tố nhanh chóng

Charles River cung cấp một số nền tảng thử nghiệm nội độc tố vi khuẩn nhanh chóng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại mẫu và các kích thước và cấu hình phòng thí nghiệm khác nhau. Tất cả các giải pháp kiểm tra nội độc tố Endosafe® đều hỗ trợ cùng một hộp mực được FDA cấp phép để kiểm tra nội độc tố chính xác, thuận tiện và trong thời gian thực, xác định nồng độ glucan và xác định Gram. Ngoài ra, mọi hệ thống đều tích hợp với nền tảng phần mềm quản lý dữ liệu Charles River Cortex ™, tạo ra một chương trình xét nghiệm nội độc tố mạnh mẽ, được kiểm soát tối ưu. Các phương pháp kiểm tra LAL nhanh chóng của chúng tôi cho phép bạn đưa ra kết quả ngay tại điểm lấy mẫu, cũng như cải thiện việc quản lý mẫu, giảm thời gian kiểm tra và đẩy nhanh quá trình sản xuất sản phẩm.

 

Công nghệ thẻ và thiết bị kiểm tra nội độc tố Endosafe® của chúng tôi là giải pháp sáng tạo của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng về độ nhạy cao hơn và kết quả định lượng nhanh hơn

Endosafe® nexgen-PTS ™: Endosafe® nexgen-PTS ™ là một máy quang phổ cầm tay nhanh chóng, chuyên dụng, sử dụng hộp mực dùng một lần tuân thủ USP / BET để kiểm tra nội độc tố, xác định nồng độ glucan chính xác, thuận tiện và trong thời gian thực, và nhận dạng Gram.

Endosafe® nexgen-MCS ™: Thiết bị kiểm tra LAL để bàn đa hộp mực này giải quyết nhu cầu về thông lượng mẫu cao hơn trong khi sử dụng công nghệ hộp mực LAL được FDA cấp phép tương tự như Endosafe® nexgen-PTS. Endosafe ® nexgen-MCS ™ thành thạo trong việc kiểm tra đồng thời 5 mẫu trong vòng 15 phút để có kết quả nội độc tố nhanh chóng, định lượng và chính xác.

Endosafe® Nexus ™: Endosafe® Nexus ™ mang lại kết quả nhanh chóng, định lượng trong một gói bảo trì thấp, độ chính xác cao là hệ thống robot hoàn toàn tự động đầu tiên giúp loại bỏ các biến thử nghiệm khối lượng lớn và khai thác toàn bộ tiềm năng của công nghệ hộp mực Endosafe® của chúng tôi

Máy đọc đĩa BioTek®: Chúng tôi có thể cung cấp mức hỗ trợ đặc biệt cho thiết bị kiểm tra nội độc tố BioTek® do quan hệ đối tác của chúng tôi với BioTek ®. Ngoài việc bán đầu đọc BioTek® ELX808IU ™, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi còn đủ điều kiện để thiết bị tương thích với phần mềm Endoscan-V ™ và thử nghiệm LAL.

Liên hệ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *