CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

Năm 2017, để đáp ứng tiêu chuẩn #gmp,

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC – VINPHACO
đã đầu tư hệ thống đếm tiểu phân online của hãng TSI- Hoa kỳ.

Hệ thống gồm:

Phần mềm đếm tiểu phân online FMS cho phép giám sát 10 điểm

03 đầu dò đếm tiểu phân 6510

Tham khảo thông tin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *