Cập nhật công nghệ máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®

Hội thảo trên web miễn phí

Cập nhật công nghệ máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®

Đáp ứng các nhu cầu của ngành

Phụ lục 1 Tuân thủ & Triển khai Dược phẩm 4.0

Các cải tiến đối với máy theo dõi vi sinh online thực BioTrak®, một máy đếm hạt huỳnh quang sinh học, để loại bỏ các rào cản để thị trường chấp nhận đã có ở đây. Tham gia hội thảo trên web sẽ nêu bật các cập nhật cho công cụ bao gồm:

Thuật toán phát hiện nhạy hơn

Tài liệu và thử nghiệm xác thực chính hoàn toàn mới

Giá trị của Thiết bị đối với quá trình sản xuất vô trùng — tuân thủ Phụ lục 1 và đáp ứng việc triển khai Pharma 4.0

Đăng ký hội thảo trên web miễn phí ngay bây giờ

Ngày – 19 tháng 10 năm 2021

Thời gian – 8 giờ sáng theo CDT (1 giờ, bao gồm 15 phút cho Q&A)

Vị trí – Sự kiện Webex

Bấm VÀO ĐÂY hoặc vào nút bên dưới để đăng ký tham dự.

Đăng ký tham dự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *