Category Archives: Hiệu chuẩn

BMN là đại diện Ủy Quyền của Charles River cho hiệu chuẩn máy nội độc tố

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì cần phải có một dịch vụ tốt. #Endotoxin Dịch vụ tốt bao gồm: tư vấn mua sản phẩm và sử dụng phải tốt. Điều này đòi hỏi đại lý phải hiểu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng và ứng dụng của khách hàng. Thêm […]

Hiệu chuẩn

Máy đếm tiểu phân quang học hãng TSI – Hoa Kỳ Hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân TSI Áp dụng cho toàn bộ máy đếm tiểu phân quang học của hãng TSI- Mỹ Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 21501-4: 2018 Chứng chỉ cấp phép của hãng TSI- Mỹ Chứng chỉ đào tạo của hãng TSI […]