Category Archives: Sử dụng sản phẩm

Hội thảo Celsis Adapt for Cell Therapy Applications

Thử nghiệm vô trùng truyền thống 14 ngày không có thời gian quay vòng nhanh cần thiết để đưa các sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn và ATMP tới bệnh nhân một cách hiệu quả. Với việc phát hành thiết bị tập trung mẫu Celsis Adapt ™, quá trình phát quang sinh học […]