buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1200 ° c

397.012.000