buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1200 ° c

217.140.000