buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1200 ° c

267.036.000