buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1200 ° c

167.244.000