buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1300 ° c

234.080.000