buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1300 ° c

430.584.000