buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1300 ° c

173.096.000