buồng Lò bằng gạch cách nhiệt, tmax 1400 ° c

289.828.000