buồng Lò có lớp cách nhiệt bằng sợi, tmax 1300 ° c

231.616.000