buồng Lò có lớp cách nhiệt bằng sợi, tmax 1400 ° c

464.772.000