Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho AeroTrak 9306

12.334.000