Đầu dò quét bộ lọc, 50 LPM có thể di chuyển (được sử dụng với ống)

27.121.120