Lò muffel l 24/11 / bo / c450 với hệ thống an toàn thụ động và đốt sau tích hợp

315.084.000