Lò muffel l 40/11 / bo / c450 với hệ thống an toàn thụ động và đốt sau tích hợp

349.580.000