Lò múp có quy mô l9 / 12 / sw / c450, tmax.1200, cửa lật, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

288.904.000