Lò múp l15 / 11 / c450, tmax.1100, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

153.384.000