Lò múp l15 / 12 / b410, tmax.1200, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

149.996.000