Lò múp l15 / 13 / c450, tmax.1300, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

181.412.000