Lò múp l15 / 14 / b410, tmax.1400, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

175.868.000