Lò múp l24 / 12 / c450, tmax.1200, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

214.368.000