Lò múp l3 / 11 / c450, tmax.1100, cửa nâng, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

110.572.000