Lò múp l9 / 11 / b410, tmax.1100, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

117.040.000