Lò múp l9 / 12 / b410, tmax.1200, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

143.836.000