Lò múp l9 / 13 / b410, tmax.1300, cửa lật, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

158.004.000