Lò múp lt 60/11 / c450 có cửa nâng, tmax 1100 ° c

200.200.000