Lò múp lt15 / 12 / c450, tmax.1200, cửa nâng, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

168.476.000