Lò múp lt15 / 14 / c450, tmax.1400, cửa nâng, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

194.348.000