Lò múp lt24 / 11 / b410, tmax.1100, cửa nâng, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

173.096.000