Lò múp lt3 / 11 / b410, tmax.1200, cửa nâng, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

108.724.000