Lò múp lt9 / 14 / c450, tmax.1400, cửa nâng, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

185.416.000