Lò múp với quy mô l9 / 11 / sw / b410, tmax.1100, cửa lật, lỗ cho cặp nhiệt điện trong cửa Lò

240.548.000