Lò nâng đáy nhiệt độ cao, tmax 1650 ° c

286.440.000