Lò nhiệt độ cao lht 04/16 / p470, tmax.1600, kết nối khí bảo vệ, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức

335.412.000