Lò nhiệt độ cao lht 08/18 / p470, tmax.1800, kết nối khí bảo vệ, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức

676.060.000