Lò nhiệt độ cao lhtc 03/14 / c450, tmax.1400, cửa lật, kết nối khí bảo vệ, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức

227.304.000