Lò nhiệt độ cao lhtct 01/16 / c450, tmax.1550, cửa nâng, kết nối khí bảo vệ, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức

180.488.000