Lò nhiệt độ cao lhtct 08/14 / c450, tmax.1400, cửa nâng, kết nối khí bảo vệ, bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ quá mức

353.584.000