Lò nhiệt độ cao với lớp cách nhiệt bằng sợi, tmax 1600 ° c

572.572.000