Lò nhiệt độ cao với lớp cách nhiệt bằng sợi, tmax 1600 ° c

519.288.000