Lò nhiệt độ cao với lớp cách nhiệt bằng sợi, tmax 1750 ° c

537.460.000