Lò nhiệt độ cao w. cân bằng, sưởi ấm mosi2, tmax 1750 ° c

508.816.000